top of page

Markperlemorsommerfugl - Speyeria aglaja                                    

MINE OPLEVELSER:
Markperlemorsommerfuglen har jeg vel mødt en 3-4 gange i min samlertid.
Jeg så sandsynligvis sommerfuglen i 2015 på brakmarken i Assenbæk Plantage, men da jeg ikke fik en 100% sikker observation, har jeg valgt ikke at lade den tælle med. Til gengæld er min observation fra Bøtø Plantage godkendt på F&N.
Men i 2016 var der ingen tvivl. 2 stk. fløj rundt på Nørholm Hede.

Og så er obs'en fra Assenbæk Plantage nu også verificeret...
Et eksemplar set i 2018.
Og vi fortsætter lige... "Barbara's Hule" på millitærets skydeterræn syd for Varde... mindst 10 eksemplarer set, samt Utoft Sande syd for Grindsted, et enkelt eksemplar. Ser ud til, at også denne sommerfugl har et godt i år denne, ekstremt varme sommer.

Levevis:

Markperlemorsommerfuglen finder man på tørre, blomsterrige, varme lokaliteter, som overdrev, heder, tørre strandenge o.l.
Jeg har mødt den i åbne skovlysninger, brakmarker, brandbælter og på militærets "legeplads", Barbaras Hule, syd for Varde, som må anses for det sikreste sted at lede efter den i mit område...

Sommerfuglen kommer gerne til blomster. I Barbaras Hule går den især på Blåhat blomsterne.
Larven lever på Viol, og overvintrer i dette stadie.
Tidligere anså jeg Markperlemorsommerfuglen som værende en svær størrelse at komme ind på livet af med et kamera, men på lokaliteten i Varde behøver man blot sætte kameraet op ved Blåhat blomsterne og så vente...

 

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

I lighed med mange andre arter, er Markperlemorsommerfugl gået stærkt tilbage, især på Øerne. I Jylland har den stadig mange gode populationer, og kan optræde talrigt på egnede lokaliteter. I Sønderjylland dog ikke mange fund.

aglaja.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Markperlemorsommerfugl i andre lande?

Dark Green Fritillary

Großer Perlmutterfalter

Ängspärlemorfjäril

Aglajaperlemorvinge

Grote parelmoervlinder

Grand Nacré

Lunares de Piata

Aglaia

Dostojka aglaja

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Udbredt og almindelig i næsten hele Danmark. Kun mindre udbredt i Nord- og Sønderjylland og på Lolland. Formentlig den almindeligste af vore store perlemorsommerfugle"
Og Langer kaldte den Stor Perlemorsommerfugl. Også det latinske navn var helt anderledes: Mesoacidalia charlotta...

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page