top of page

Svalehaler

Svalehaler, Papilionidae

På verdensplan er der omkring 550 forskellige arter af Svalehaler. Langt de fleste findes i de tropiske egne. Det er for det meste store og farvestrålende sommerfugle.
To Svalehale-arter ynglede tidligere i Danmark, nemlig
Svalehale, Papilio machaon og Mnemosyne, Parnassius mnemosyne, men desværre uddøde bestandene som følge af menneskeskabte ændringer af lokaliteterne. Svalehalen besøger os dog af og til som tilflyver fra især Sverige, der stadig har en fast ynglende bestand.

bottom of page