Slåpetornstjertvinge

Guldhale - Thecla betulae          

MINE OPLEVELSER:
Guldhalen har jeg ledt efter efter et par gange indtil nu. Først i Ejstrup v/Kolding i 2015-16 og Bygholm Enge v/Horsens i 2017. Begge gange så jeg den kun i flugten, så indtil videre ingen fotos af arten.

Levevis:

Guldhale holder til langs skovkanter, skovstier og lysninger, især med en god bevoksning af Slåen og Mirabel/Blommetræer.. Den ynder at holde til i trækronerne, hvor den ofte sidder på bladene og soler sig, men af og til kommer den ned i øjenhøjde og går til blomster, som Gyldenris, der synes at være sommerfuglens foretrukne; Langer nævner også Brombær.

larven lever enkeltvis på Slåen, Mirabel og Blomme. Overvintringen sker i ægstadiet.
Da jeg foreløbig kun har mødt sommerfuglen i vildt, flaksende flugt, er mine fotografiske oplevelser med den lig nul. Umiddelbart vil jeg mene, den hører til én af de vanskeligste arter at fotografere, eftersom den foretrækker at gemme sig i trækronerne.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Arten er lokalt udbredt langs den østjyske kyst fra grænsen og op til Djursland, på Fyn, samt det nordlige Sjælland. Der er enkelte spredte fund fra andre steder i Danmark, lige bortset fra Vestjylland, hvor den endnu ikke er blevet set. Artens skjulte levevis kan måske være årsag til, at den let overses på passende lokaliteter.

betulae.jpg

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Guldhale i andre lande?

Brown Hairstreak

Nierenfleck-Zipfelfalter

Eldsnabbvinge

Slåpetornstjertvinge

Sleedoornpage

Thécla du Bouleau

Topacio

Tecla della betulle

Pazik brzozowiec

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Over hele Danmark, hvor der er større Slåen bevoksninger, dog sjælden i Vestjylland.

Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter: