top of page

Stregbredpande - Thymelicus lineola                                                                                                                                 

MINE OPLEVELSER:
Stregbredpande eller Skråstregbredpande?...hmmm...det er altid spørgsmålet, når man står derude i felten. Jeg kan simpelthen ikke holde styr på de to. Det hjælper jo så heller ikke til, at de er så drønalmindelige og at der på samme tid flyver langt mere spændende arter omkring. Så det er meget begrænset, hvad jeg har gjort ud af de to arter. Men en skønne dag tager jeg mig forhåbentlig sammen.

Levevis:

Stregbredpanden er ikke kræsen i valg af lokaliteter. Den findes så at sige overalt, hvor bare er lidt blomster.
Hundegræs og Kvikgræs nævnes som foderplanter for arten, men heller ikke her er den særlig kræsen.
I modsætning til de fleste andre bredpander, er den forholdsvis let at filme og fotografere.

Udbredelse i Danmark:                                            Kilde: Fugle og Natur

Udbredt og almindelig over hele landet.

Hvornår kan man finde larven og den voksne sommerfugl?

Hvad kaldes Stregbredpande i andre lande?

Essex Skipper

Schwarzkolbiger Braundickkopf

Mindre tåtelsmygare

Timoteismygar

Zwartsprietdikkopje

Hespérie du Dactyle

Dorada linea corta

Adopea a fascia nera

Karłątek ryska

Og det skrev Torben W. Langer i sin bog om
Skandinaviens Dagsommerfugle i 1970:

"Hyppig i Danmark"
Ja, så kort det også siges, og det er den jo stadigvæk. Langer kaldte den Almindelig Bredpande...

Underside
Larven og dens foderplanter:
Larven og dens foderplanter:
bottom of page